logo Kidz-training
Home
Bedrijfsprofiel
Trainingen
Super- / Intervisie
Mijn ervaring
Contact
Wat is Kidz-training

Voor wie

Over Psychodrama

Resultaat

Dienstenaanbod

Wie zijn we

Uitgangspunten en werkmethoden Psychodrama

"Bezield handelen"

 

De methodiek van psychodrama vindt zijn oorsprong in de leer van Jacob Levi Moreno. Hij is de grondlegger van psychodrama.

Psycho betekent ziel en drama betekent handelen. Dus eigenlijk betekent psychodrama bezield handelen.

De wetenschap van de omgangskunde

Jacob Levi Moreno spreekt over sociatry, de wetenschap van de omgangskunde. De methode bestaat uit een duidelijke structuur. Deze is gebaseerd op de ontmoeting met elkaar, de betekenis die we daaraan geven en de keuzes die we daarin maken, waarin het mogelijk is om een andere rol aan te leren. Dit gebeurt door het aanleren van sociale emotionele vaardigheden o.a. door middel van rolwissel, spiegelen en dubbelen.

Ervarend leren kijken

Psychodrama leidt tot een beter zelfbeeld. Men leert ervarend kijken naar zichzelf en de ander in de ontmoeting. De persoon leert zich kwetsbaar op te stellen in een veilige oefenomgeving.

Veiligheid als basis

De piramide van Maslow is daarbij een belangrijke leidraad. In een veilige omgeving leren kinderen en jongeren via spel zich te ontwikkelen tot een mens met een positief zelfbeeld. De leerkracht leert te zien wat het kind nodig heeft om onderdeel te worden van de groep en er zich veilig in te voelen.

Meer weten? Neem contact met ons op.

2009 © Kidz-training is een project van PDIA
Privacy Policy | Disclaimer
Ontwerp en realisatie
DesignerWorks / Inter-Media